Diagnosering krystallsyke

For å kunne stille riktig diagnose for krystallsyke, er man helt avhengig av riktig, diagnostisk utstyr. Da krystaller forårsaker en helt spesiell øyebevegelse er man nødt til å kunne se øynene i mørket, eller uten at den svimle kan se på noe konkret. Den spontane øyebevegelsen (Nystagmus) kan stoppes om pasienten har noe å fokusere på.

Covid 19 

Vi jobber ut i fra bransjestandardene utformet av FHI og HDIR for å hindre spredning av covid-19. Du kan lese mer om disse HER

Hva innebærer en undersøkelse for krystallsyke

 • En grundig sykehistorie
 • Dette inkluderer eller utelukker annen patologi
 • En grundig nevrologisk undersøkelse
 • Dette avgjør om pasienten skal behandles eller henvises til andre
 • En undersøkelse med moderne utstyr, for å sikre riktig diagnose
 • Trygg og medisinfri behandling
 • Grundig oppfølging og tilpassede rehabiliteringsøvelser
behandling-krystallsyken-meta

Se hvordan krystallsyken kan behandles


Reposisjonerings-behandling av krystallsyke kan om klinisk indikert, gjøres to ganger på samme konsultasjon, men som regel er det nok med en. Gjennomsnittlig er det tilstrekkelig med 2-4 påfølgende behandlinger.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss for konsultasjon

svimmelhet-krystallsyken-meta

Svimmelhet

Vi er spesialister på krystallsyke. Symptomer kan være akutt svimmelhet og opplevelsen av å være svimmel når jeg snur meg i senga.
Svimmelhet
symptomer-krystallsyken-meta

Symptomer

Symptomer på krystallsyke er svimmelhet og ufrivillige rytmiske øyebevegelser
Symptomer
trening-krystallsyken-meta

Trening

Etter endt behandling av krystallsyke får alle pasienter øvelser for å rekalibrere balanseorganet
Trening
smil
Endelig et sted der jeg ble tatt seriøst. Deilig å ikke være svimmel mer.
Kari 62
stjerne2
smil
Trodde aldri jeg skulle bli kvitt svimmelheten, men etter noen runder hos mirakelmannen Olve Lyngset kan jeg være aktiv og ikke minst leke med barnebarna.
Vigdis 56
stjerne2
smil
Grundig undersøkelse, effektiv behandling og raskt tilbake til livet!
Ola 44
stjerne2
smil
Etter å ha prøvd alt er det fantastisk å endelig være kvitt svimmelheten.
Janne 35
stjerne2

Briller med nattkamera i eller lignende utstyr, er helt avgjørende for å stille korrekt diagnose.


Med brillene på, blir pasienten lagt ned på ryggen med hodet vendt 45 grader til siden (Dix Halpike manøveren).
Om det er krystaller tilstede vil pasienten, etter noen sekunder, bli kraftig svimmel og den som behandler ser etter den spontane, rotatoriske øyebevegelsen (geotoropisk nystagmus). Denne testen brukes til å teste for krystaller i den bakre buegangen.
 
Om en mistenker krystaller i horisontal-buegangen må en utføre en litt annen variant, kalt “roll test”. Pasienten blir lagt ned på ryggen, og behandler snur hodet raskt 90 grader til siden. Er det krystaller til stede, vil pasienten bli svimmel og behandler ser en horisontalt slående øyebevegelse.
 
Den spontane øyebevegelse man ser ved krystallsyke, er forskjellig fra nystagmus, som man ser ved andre lidelser – og er helt avgjørende for å stille riktig diagnose for krystallsyke, og kan sammenfattes slik:
 
 • Det er en hvis treghet på 3-10 sekunder før nystagmus starter.
 • Nystagmus varer i alt fra 5-60 sekunder, for så å stoppe (attenuerer).
 • Nystagmusen skjer bare ved spesielle bevegelser eller stillinger.
 • Gjentatte bevegelser i samme stilling gir gradvis mindre øyeutslag.
 • Rotasjonsbevegelse ses om krystallene er i bakre eller (veldig sjeldent) i fremre bueganger.
 • Horisontalbevegelser sees om krystallene er i den horisontal buegangen.
 • Fiksering eller stirring stopper øyebevegelsen.
 
En sjelden gang kan skader på nervesystemet gi symptomer som minner om krystallsyken. Om ikke plagene blir raskt bedre etter behandling, vil videre undersøkelse med billeddiagnostikk, for eksempel MR av hodet, være påkrevd.
 
Del denne siden på:

Vi er spesialister på behandling av krystallsyke. 
Ønsker du en time hos oss? Eller har du spørsmål?


Ta kontakt