uklart landskap svimmelhet og krystallsyken

Svimmelhet og krystallsyken

Selv om alle kan plages av svimmelhet, er problemet enda vanligere blant eldre.Krystallsyke (BPPV) er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Man regner at 2-3 % opplever krystallsyke i løpet av livet. Krystallsyke er vanligst hos eldre, men kan oppstå i alle aldre. Kvinner rammes noe oftere av krystallsyke enn menn.


Hjemmetesting av krystallsyke

Illustrasjonen viser en «hjemmetest» man kan utføre om man har mistanke om krystallsyke. Da setter man seg ned på sengen, snur nesen 45 grader vekk og legger seg ned på siden, først mot høyre så mot venstre (som vist på figur). Om du kjenner betydelig svimmelhet kan det være forårsaket av krystaller og må undersøkes. Det er viktig å presisere at dette ikke er noen behandling for krystallsyke, men en måte å eventuelt få bekreftet krystallsyke på. Denne øvelsen gis også ofte som opptrening etter at krystallene er reposisjonert.
 

Epleys Manøver mot krystallsyke

Behandlingen du får for krystallsyke kalles Epleys manøver, og går ut på at man ved å snu hodet OG KROPPEN til pasienten på en spesiell måte, kan «helle» ut krystallene – slik at de forsvinner ut av buegangen og havner tilbake der de skal være.
 
Del denne siden på:
Hjemmetesting av krystallsyke