Opptrening og krystallsyken

Opptrening

Opptrening av krystallsyke:

Etter endt behandling av krystallsyke får alle pasienter øvelser for å rekalibrere balanseorganet.

Krystaller på aveie forårsaker feilstimulering av hjernen, og dette kan gi plager som kvalme, trøtthet og ustøhet. Plagene kan vedvare, selv om krystallene er borte.

Den vanligste opptreningsøvelsen for krystallsyke er Brandt Daroft.

Etter en enkel instruksjon gjør pasienten denne øvelsen hjemme i sengen.
 
Øvelsene for krystallsyke gjøres 2 ganger daglig, og treningslengden vil variere noe.

Om krystallene har stått over tid eller pasienten har et følsomt balansesystem (tidligere bil- og sjøsyke), kan opptreningen ta noe lengre tid.

Vi vet at tilbakefall av krystallsyke forkommer ganske hyppig, og derfor anbefaler vi å ta Brandt Daroff som en krystall-test ukentlig.

Om en merker noe svimmlhet under øvelsen, må man ta kontakt.
 
For pasienter som har gått lenge med krystallsyke – eller av en annen grunn har fått nevrologiske konsekvenser av krystallene – vil en lengre og mer spesifikk opptrening være påkrevd.

En databasert undersøkelse av balansen (CAPS) og en spesifikk evaluering av øyefunksjon (VNG, Nystagmograf) vil diktere øvelsesopplegget.

Målet med øvelsene er å normalisere funksjonalitet – med ekstra sterkt fokus på korrekt øyefunksjon.


Øvelser som ofte blir brukt i forbindelse med opptrening etter krystallsyke:

 • Blikkfiksering
 • Pursuit (øyefølge-bevelgelse)
 • Sakkader (raske øyebevegelser)
 • VOR (øye-/balansetrening)
 • Balanseøvelser
Del denne siden på:

Øvelsen for opptrening av krystallsyken heter Brandt Daroff:

 • Sitt i sengen med føttene på gulvet.
 • Snu hodet (nese) 45 grader vekk fra den siden du skal legge deg ned på.
 • Legg deg ned på siden, og ligg der i 10 sek.
 • Sett deg opp og snu hodet 45 grader til andre siden.
 • Legg deg ned på andre siden.
 • Øvelsen gjentas 5 ganger til hver side – morgen og kveld. 

Ps! Om man blir svimmel, som under krystallanfallet, skal en ikke fortsette øvelsen, men kontakte oss på nytt. Da har noen krystaller igjen kommet på avveie og må reposisjoneres.