uklart gangfelt symptomer krystallsyken

Symptomer ved krystallsyke

Symptomer på krystallsyke er kraftig svimmelhet, som oftest etter en hodebevegelse – f.eks. når man snur seg i sengen, setter seg opp fra liggende eller når man ser opp og skal hente noe fra øverste hylle.

Svimmelheten ved krystallsyke varer fra 10-60 sekunder, og er ofte så kraftig at man føler at man skal falle ut av sengen og må holde seg fast.

Svimmelheten etterfølges ofte av kvalme. Oppkast (vomitus, emesis) kan også forekomme, men er ikke vanlig.

Svimmelheten ved krystallsyke følges ofte av ufrivillige, rytmiske øyebevegelser. Disse rykkvise bevegelsene kan observeres av en partner eller pårørende. Øyebevegelsene kalles nystagmus, og retningen på bevegelsene avhenger av hvilken del av balanseorganet som er involvert.

Dersom øyebevegelsene vedvarer i mer enn 1-2 minutter, kan dette indikere at det er en annen årsak til svimmelheten enn krystallsyke.
Man kan ofte føle en ørhet eller letthet i hodet, som om man skulle besvime (pre-synkope).
 
 
Dersom man har andre symptomer i tillegg til svimmelhet – som nummenhet i ansikt eller kropp, svakhet i arm eller ben eller problemer med å utrykke seg muntlig, MÅ man ringe 113! Dette kan være symptomer på mer alvorlige tilstander, som hjerneslag eller drypp.
Del denne siden på:

Symptomer på krystallsyke:

  • Krystallsyke gir kraftig svimmelhet som kommer etter hodebevegelser.
  • Krystallsyke kommer oftest når en snur seg i sengen, eller ser opp.
  • Krystallsyke-anfall varer fra 10- 60 sekunder.
  • Svimmelheten ved krystallsyke blir gradvis borte om en ligger helt rolig.
  • Krystallsyke er ikke farlig, men kan virke skremmende 
NB! om en får nummenhet i ansikt/kropp, svakhet i arm/ben eller problemer med å utrykke seg muntlig -> ring 113.